Strop gęstożebrowy

Charakterystyka Stropu 

Obecnie jednym z najlepszych rozwiązaniem dostępnym na rynku jest żelbetowy strop w formie paneli będący w pełni zbrojonym szalunkiem traconym pod strop monolityczny. Jego główną zaletą jest połączenie najlepszych cech systemów stosowanych obecnie, znacząco obniżając koszty jego wykonania oraz upraszczając montaż. Wśród głównych zalet tego nowoczesnego systemu można wymienić między innymi niski koszt, skrócony czas i uproszczenie montażu, wysokie parametry nośności oraz wysoki współczynnik izolacji akustycznej.

Nasz strop charakteryzuje się standardową szerokością, a także wysokością od 15 do 26 centymetrów. Płyty żelbetowe są lekkie, co ułatwia ich montaż, a także i transport. Żelbetowa płyta jest wzmocniona zbrojeniem za pomocą centralnego zatopienia 2 kratownic połączonej z siatką stalową. Ponadto, na jego górnej powierzchni znajduje się warstwa sczepna, która zapewnia lepsze połączenie nadbetonu z panelem i zapobiega ślizganiu pomiędzy warstwami betonu. Po zalaniu (ułożeniu) nadbetonem tworzy sztywną tarczę jak w stropie monolitycznym. Dlatego warto zastąpić strop  TERIVA a także typowy monolityczny naszym stropem panelowym.

Zalety Stropu:

ikona1 Uproszczenie projektu
Skrócenie czasu oczekiwania na projekt.
Krótka produkcja Stropu.
Uniwersalność produktu.
Łatwość dopasowania pod indywidualny projekt.
Szybkie modyfikacje na budowie pozwolą dopasować go do każdej konstrukcji.
Niska waga
Eliminacja wysokich kosztów wynajmu  dźwigu. Mniejsze i łatwiejsze w montażu  panele. Możliwość wykorzystania  samochodu HDS. Przewiezienie nawet  200 m2 stropu w jednym transporcie. Redukcja wysokich kosztów transportu  oraz wynajmu ciężkich dźwigów.
Niski koszt wykonania
Nie wymaga przeprowadzenia  pracochłonnego i czasochłonnego procesu  układania belkek oraz pustaków. Na 100 m2 stropu  składa się ok. 18  elementów. Redukcja kosztów związana jest także z faktem zmniejszenia liczby pracowników.
Monolityczność
Wszystkie elementy stropu podlegają pełnemu zespoleniu zarówno w strefach przypodporowych, jak i na całej powierzchni ułożonego stropu dając spójną tarczę jak w monolicie.
Ekologiczność
Nie zawiera szkodliwych pierwiastków
promieniotwórczych oraz metali ciężkich.
Modułowość
uniwersalna szerokość paneli pozwala na szybką adaptację. Umożliwia to zastąpienie starszych, mało ekonomicznych rozwiązań. Porządek na budowie i brak zwrotów – brak nadmiarowych pustaków stropowych oraz palet pozostałych po pustakach na budowie. 
Funkcjonalność
Możliwość ukrycia w stropie instalacji np. elektrycznej, grzewczej, wentylacji  mechanicznej, rekuperacji itp.
Jednolita, równa i gładka powierzchnia dolna stropu nie wymaga tynkowania. Połączenia pomiędzy płytami wstarczy tylko wyszpachlować.
Całkowity brak efektu klawiszowania
Możliwość podwieszenia ciężkich elementów
w dowolnym miejscu sufitu.
Zwiększony poziom bezpieczeństwa na budowie

 

Wysoka izolacyjność akustyczna

Strop firmy Novodo vs strop monolityczny

Ogromną zaletą paneli stropowych względem wylewanych stropów monolitycznych jest bardzo niski nakład robocizny potrzebny do zamontowania (ułożenia). Używając nasz strop nie potrzebujemy zbrojarzy i cieśli, gdyż całe zbrojenie jest prefabrykowane i zalewane betonem w zakładzie produkcyjnym. Płyta wyróżnia się jednolitością i wysoką dokładnością wykonania. Taki prefabrykat traktujemy na budowie jako szalunek tracony w pełni zbrojony (nie wymagający demontażu), co daje nam korzyści zarówno czasowe, jak i finansowe. Natomiast dolna powierzchnia charakteryzuje się gładkością, jakiej nie jesteśmy w stanie uzyskać w stropach monolitycznych, co powoduje, że eliminujemy potrzebę tynkowania powierzchni sufitu. Ponadto możliwość zastosowania kształtek styropianowych pomiędzy żebrami stropu dają oszczędności w zapotrzebowaniu betonu na 1m2, jednocześnie odciążając i zwiększając jego nośność.

Nasz strop vs strop Teriva

Zespolony Strop Gęstożebrowy Żelbetowy  wyróżnia się na tle innych, belkowo-pustakowych, takich jak: Teriva,  FERT czy Porotherm.

Podstawowe różnice, na które należy zwrócić uwagę to:

  • znacznie niższe koszty wykonania,  nasz strop nie wymaga czasochłonnego układania belek stropowych i pustaków. Świetnym tego przykładem jest porównanie rozwiązań przy wykładaniu 100 m2 stropu. Konstrukcja belkowo-pustakowa wymaga ułożenia około 700 elementów. Dodajmy, że wszystkie należy ułożyć ręcznie. Z kolei ta sama powierzchnia naszego stropu  wymaga jedynie około 18 elementów. Jednak układa się go przy użyciu pojazdu z lekkim dźwigiem HDS. Redukcja elementów konstrukcji pozwala na szybki montaż. Instalacja ok. 100 m2 stropu zajmuje ok. 2 godzin.
  • W porównaniu do stropów TERIVA, FERT czy Porotherm, Zespolony Strop   Żelbetowy charakteryzuje wysoka dźwiękoizolacyjność – nawet do 61 dB przy 49 dB dla modeli belkowo-pustakowych typu TERIVA. Jest to możliwe dzięki temu, że strop tworzy zwartą płytę żelbetową (Monolit) . Eliminuje to pustki powietrzne, które sprzyjają rozprzestrzenianiu się fal dźwiękowych. Dla porównania zaznaczmy, że izolacja dźwiękowa samego zespolonego stropu żelbetowego – nie wliczając w to tynku oraz warstw podłogowych – jest znacznie wyższa aniżeli dźwiękoizolacyjność modeli belkowo-pustakowych, łącznie z warstwami podłogowymi.
  • Jedną z największych zalet naszego stropu  jest jego modułowość. Panele o standardowej szerokości umożliwiają błyskawiczną adaptację. Cechę tę, jako zaletę przejęto od stropu TERIVA.  Pozwala to na znacznie łatwiejsze stropowanie powierzchni o dowolnych, nieregularnych kształtach. Jego konstrukcja pozwala na ukrycie w nim: instalacji grzewczej, elektrycznej czy wentylacji mechanicznej.
  • Dodatkowo strop umożliwia podwieszanie  w każdym punkcie sufitu ciężkie elementy bez obaw trafienia w pustkę komory pustaka (co powodowałoby niepotrzebne dziurawienie sufitu) i daje jednocześnie pewność mocowania.
  • Powierzchnia sufitu naszego stropu  jest gładka i nie wymaga tynkowania. Sufit jest idealnie równy, czego nie możemy zaobserwować w wykonaniu stropu Terriva.
Kontakt

Novodo Sp. z o.o.
Biuro i Zakład Produkcyjny:
ul.Domagały 1 | 30-841 Kraków

telefon: +48 731 777 310  |  fax: +48 12 444 77 31
e-mail: kontakt@strop-vector.eu

Siedziba zarządu
ul.Domagały 1 | 30-841 Kraków

KRS: 0000416703  | REGON: 302082777
NIP: 7773224998  | kapitał zakładowy 305 000 zł

Napisz do nas