Výroba moderných stropných systémov

Spoznaj NOVODO

STROP

STROP  je inovatívny a moderný druh stropu. Jeho najdôležitejšou prednosťou je spojenie najlepších vlastností stropných systémov z nosníkov a vložiek. Zároveň v ňom boli eliminované vady z najviac populárnych stropných riešení.
Charakterizujú ho predovšetkým: nízke náklady na zhotovenie, rýchla montáž, vysoké parametre únosnosti a zvukotesnosti.

Výhody stropu:

ikona1 Zjednodušenie projektu
Redukovanie potreby realizácie komplikovaných statických výkresov
výstuže. Statický výpočet stropu na základe slovenských noriem STN EN
1992-1-1 a STN EN 13474. Skrátenie čakacej doby  na projekt. Krátka doba
výroby prefabrikovaných panelov stropu.
Nízka hmotnosť
Eliminovanie vysokých nákladov na prenájom žeriavu. Menšie panely a tým
pádom jednoduchšia montáž. Možnosť využitia nákladného auta s HDS.
Možnosť dovozu do 200 m² stropných panelov na jednom nákladnom aute.
Redukcia vysokých nákladov na dovoz a prenájom žieravú.
Nízke náklady zhotovenia
Nevyžaduje prácny a časovo náročný proces ukladania stropných trámov a vložiek. 100 m²  stropu sa vytvára pomocou cca. 30 prvkov. Zníženie nákladov vďaka zmenšeniu počtu pracovníkov potrebných na zhotovenie stropu.
Monolitickosť
Všetky prvky stropu po zabetónovaní sú zmonolitnené (pri podperách, ako aj na celej ploche stropu).
Ekologickosť
Neobsahuje žiadne škodlivé rádioaktívne prvky a ťažké kovy.
Modulovosť
Malá šírka panelov (600 mm) umožňuje ich rýchlu adaptáciu. To umožňuje
nahradiť staršie, menej ekonomické riešenia. Poriadok na stavenisku –
bez zbytočných nepoužitých stropných vložiek a drevených paliet.

Vencové tvarovky

Vencové šalovacie tvarovky umožňujú zjednodušenie a zrýchlenie stavebných prác, z čoho vyplýva aj zníženie nákladov. Vencové tvarovky môžu dopĺňať stropný systém.

Kompletný systém šalovacích prvkov venca:

Vencová tvarovka typu L

Vencová tvarovka typu C

Vencová tvarovka rohová

Vencová tvarovka rohová

Prvok je vytvorený z keramzitového betónu a je určený na debnenie stropných vencov…

Doposiaľ pri realizácii rohových častí debnenia venca bolo treba rezať debniace vencové tvarovky…

oplnkový prvok pre realizáciu vencov na vnútorných stenách. Umožňuje realizovanie…

Ďalší výrobok, ktorý doplňuje širokú ponuku debniacich tvaroviek. Tvarovka U sa…

Kontakt

Novodo Sp. z o.o.
Kancelária
ul. Ujastek 5b | 31-752 Kraków, Poľsko

telefón: 0048 731 777 310
fax: 0048 12 444 77 31
e-mail: kontakt@strop-vector.eu – kancelária a výrobný závod

Odborný poradca a autorizovaný statik na Slovensku:
mob.: 00421 944 160 143
office@kmm-projekt.sk

Sídlo predstavenstva
ul. Ujastek 5b | 31-752 Kraków, Poľsko

Napíšte nám