Strop Vector

Strop Vector

STROP VECTOR je inovatívny a moderný druh stropu. Jeho najdôležitejšou prednosťou je spojenie najlepších vlastností stropných systémov z nosníkov a vložiek. Zároveň v ňom boli eliminované vady z najviac populárnych stropných riešení. Charakterizujú ho predovšetkým: nízke náklady na zhotovenie, rýchla montáž, vysoké parametre únosnosti a zvukotesnosti.

VECTOR je stropný panel so základným rozmerom prierezu 600x40 mm vystužený pomocou priehradového oceľového nosníka, ktorý sa nachádza v strede šírky panelu (na celej jeho dĺžke). Takéto riešenie zjednodušuje pokládku stropných panelov na stavbe. Horný povrch panelu je drsný, vďaka čomu spojenie medzi stropným panelom a vrstvou dobetonávky je pevné a spoľahlivé.

Najdôležitejšou výhodou stropu VECTOR je malá hmotnosť prefabrikovaných stropných panelov, ktorá umožňuje dovoz do 200m² stropných panelov na jednom nákladom aute. Počas pokládky nie sú potrebné ťažké zdvíhacie stroje. Postačí auto s HDS. Oproti stropným systémom z trámov a vložiek je výrazne znížené množstvo prvkov, ktoré treba uložiť pred zabetónovaním stropnej dosky, vďaka čomu sa znižuje čas a náklad práce potrebných na zhotovenie stropu.

Výhody stropu VECTOR:

ikona1 Zjednodušenie projektu
Redukovanie potreby realizácie komplikovaných statických výkresov výstuže. Statický výpočet stropu na základe slovenských noriem STN EN 1992-1-1 a STN EN 13474. Skrátenie čakacej doby  na projekt. Krátka doba výroby prefabrikovaných panelov stropu VECTR.

 

Nízka hmotnosť
Eliminovanie vysokých nákladov na prenájom žeriavu. Menšie panely a tým pádom jednoduchšia montáž. Možnosť využitia nákladného auta s HDS. Možnosť dovozu do 200 m² stropných panelov na jednom nákladnom aute. Redukcia vysokých nákladov na dovoz a prenájom žieravú.
Nízke náklady zhotovenia
Nevyžaduje prácny a časovo náročný proces ukladania stropných trámov a vložiek. 100 m²  stropu Vector sa vytvára pomocou cca. 30 prvkov. Zníženie nákladov vďaka zmenšeniu počtu pracovníkov potrebných na zhotovenie stropu.

 

Monolitickosť
Všetky prvky stropu po zabetónovaní sú zmonolitnené (pri podperách, ako aj na celej ploche stropu)
Ekologickosť
Neobsahuje žiadne škodlivé rádioaktívne prvky a ťažké kovy.
Modulovosť
Malá šírka panelov (600 mm) umožňuje ich rýchlu adaptáciu. To umožňuje nahradiť staršie, menej ekonomické riešenia. Poriadok na stavenisku – bez zbytočných nepoužitých stropných vložiek a drevených paliet.
Funkcionalita
Možnosť ukryť v strope inštalácie, napr. elektrickú, kúrenársku, inšt. mechanického vetrania atď.
Jednotný, rovný a hladký spodný povrch stropu
Nevyžaduje omietnutie.
Eliminovanie prasklín a nerovnomerných priehybov v pozdĺžnych škárach
Možnosť zavesenia ťažkých prvkovnia ciężkich elementów
V ľubovoľnom mieste pod stropom.
Zväčšený stupeň bezpečnosti na stavbe

 

Vysoká zvukotesnosť

Druhy stropov

Pohlaď
Typ Hrúbka stropu [cm] Maximálne rozpätie [m]
Vector 60/15 kreska 15 kreska 5,20
Vector 60/20 kreska 20 kreska 6,20
Vector 60/20S kreska 20 kreska 6,40
Vector 60/24 kreska 24 kreska 6,89
Vector 60/24S kreska 24 kreska 7,20

Strop Vector vs monolitický strop

Prednosťou stropu Vector (oproti klasickým monolitickým stropom) je malý náklad práce potrebný pre zhotovenie stropu. Nie je potrebné zamestnávať železiarov a tesárov, pretože celá výstuž stropu Vector je prefabrikovaná a zalievaná betónom vo výrobni prefabrikátov. Prefabrikované panely charakterizuje celistvosť a vysoká presnosť zhotovenia. Prefabrikované panely sú používané ako stratené debnenie, čo je nie len časovým, ale aj finančným prínosom.

Naviac spodný povrch stropu Vector je hladký (čo sa nedá dosiahnuť pri
tradičnom monolitickom strope) a vďaka tomu môžme eliminovať nutnosť
omietania spodného povrchu stropu. Možnosť použitia odľahčovacích
polystyrénových prvkov ukladaných medzi rebrami stropu VECTOR – vďaka
čomu sa zmenšuje aj spotreba zálievkového betónu na 1 m² a zväčšuje sa
únosnosť stropu.

Strop Strop Vector vs filigránový strop

Prednosti stropu VECTOR oproti filigránovým stropom:

 • menšia spotreba betónu na stavbe vďaka využitiu polystyrénových tvaroviek (spojených s panelom počas procesu prefabrikácie panelu),
 • menšia spotreba výstuží a vďaka tomu aj menší náklad práce pri vystužovaní a úspora ocele,
 • pri montáži sa používa menej stojok, nie je potrebné debniť strop pri stenách (menší náklad práce),
 • montáž panelov cez priame uloženie na stene – zjednodušuje a urýchľuje montáž a „odpúšťa“ chyby spojené s nepresnosťami rozostavenia nosných stien,
 • panely máju rovné čelné plošiny (bez vyčnievajúcej výstuže), vďaka čomu je montáž zjednodušená (vyčnievajúca výstuž nesťažuje montáž a nekoliduje s výstužou venca);
 • možnosť bočných výrezov (šírka do 200 mm, bez obmedzenia dĺžky)
  panelu VECTOR bez dodatočných konzultácií s projektantom statiky,
 • zmenšená šírka panelu – štandardom je 600 mm,
 • vylepšená drsnosť hornej plochy panelu – lepšie prepojenie z dobetonávkou

Strop Vector, okrem hore spomenutých rozdielov, má všetky výhody
filigránovych stropov. Strop VECTOR, napriek podobnosti vo vzhľade s
filigránovým panelom, má inak  riešené usporiadanie výstuží (ako
filigran). Je chránený európskym patentom a jeho jedinečnosť umožňuje
značné úspory pri výstavbe.

Strop Vector vs stropný systém z nosníkov a vložiek

Prednosti stropu VECTOR oproti stropným systémom z nosníkov a stropných vložiek:

 • oveľa nižšie náklady na zhotovenie – pri strope VECTOR nie je potrebné toľko času na uloženie stropných prvkov (nosníkov a vložiek). Napríklad pri realizácii 100 m² stropu pri stropnom systéme z nosníkov a stropných vložiek treba ručne uložiť cca. 700 prvkov. Pri strope VECTOR treba uložiť len cca. 30 prvkov – pri využití auta so systémom HDS. Redukcia počtu prvkov umožňuje rýchlu montáž – na uloženie prvkov sýtemu VECTOR pre 100 m² stropu potrebujeme cca. 2 hodiny.
 • vyššia zvukotesnosť stropu VECTOR (do 61 dB) oproti stropným systémom z nosníkov a vložiek (cca. 49 dB). Je to možné vďaka tomu, že strop VECTOR je monolitická doska bez prázdnych otvorov. Zvukotesnosť „holého“ stropu VECTOR (bez omietky a podlahových vrstiev) je vyššia ako zvukotesnosť stropného systému z nosníkov a vložiek s omietkou a vrstvami podlahy.
 • Jednou z najvätších výhod stropu VECTOR je jeho modulovosť. Panely
  so šírkou 600mm umožňujú rýchlu adaptáciu. Umožňuje to jednoduchšie
  prekrývanie ľubovoľných miestností v ľubovoľných, nepravidelných
  tvaroch. Konštrukcia stropu umožňuje ukryť: kúrenársku inštaláciu,
  elektrickú inštaláciu, inštaláciu mechanického vetrania atď.
 • Naviac
  strop VECTOR umožňuje zavesiť pod ním (v ľubovoľnom bode stropu) ťažké
  prvky bez obanvy, že natrafíme na vzduchovú medzeru v tvarovke (čo
  spôsobí zbytočné diery v  plafóne), a dá istotu pevnej montáže. Spodná
  hrana stropu VECTOR je hladká a nevyžaduje omietku. Plafón je ideálne
  rovný, čo nie je garantované v prípade stropných systémov z nosníkov a
  tvaroviek.

Strop Vector a stropy Konbet

Kontakt

Novodo Sp. z o.o.
Kancelária a výrobný závod
ul. Domagały 1 | 30-841 Kraków, Poľsko

telefón: 0048 731 777 310
fax: 0048 12 444 77 31
e-mail: kontakt@strop-vector.eu – kancelária a výrobný závod

Odborný poradca a autorizovaný statik na Slovensku:
mob.: 00421 944 160 143
office@kmm-projekt.sk

Sídlo predstavenstva
ul. Domagały 1 | 30-841 Kraków, Poľsko

Napíšte nám