22.03 wzięliśmy udział w konferencji pt. „Systemy ścian konstrukcyjnych” na Politechnice Krakowskiej gdzie prezentowaliśmy nasz strop. Mieliśmy okazje poznać nowych konstruktorów i projektantów, a także spotkać wcześniej poznanych. Chcemy podziękować wszystkim za czynny udział w konferencji.Konferencja PK 22.03