17 listopada 2016 r. w Krakowie zorganizowaliśmy seminarium pod patronatem Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów i Techników Budownictwa na temat: „Uszkodzenia i naprawy stropów żelbetowych. Systemy stropowe nowej generacji VECTOR ”. Prelegentami byli: dr hab. inż. Łukasz Drobiec – profesor w Katedrze Konstrukcji Budowlanych Politechniki Śląskiej i ceniony specjalista budowlany, prezes Konbet Poznań Sp. z o.o. Sp. k. dr inż. Artur Kisiołek – dziekan wydziału Ekonomicznego Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno – Ekonomicznej oraz Wojciech Nowacki – Dyr. Generalny Novodo Sp. z o.o.

Seminarium otworzył Wojciech Nowacki prezentując ofertę firmy Novodo, następnie pan Artur Kisiołek opisał Nowoczesne systemy stropowe i kierunki ich rozwoju. Zaprezentował również ciekawą prezentację zastosowania stropów Vector. Temat rozwinął i podsumował prof. Łukasz Drobiec, wyjaśniając jednocześnie problematykę uszkodzeń Stropów żelbetowych oraz możliwości ich naprawy.

Celem seminarium było zapoznanie konstruktorów z nowym produktem mającym szerokie zastosowanie w budownictwie oraz pokazanie możliwości różnorodnych rozwiązań z zastosowaniem właśnie stropów nowej generacji VECTOR.

seminarium-w-krakowie